727-538-4171 Immigration Attorney Sarasota, Florida USA

Polski Prawnik Adwokat Sarasota Bradenton North Port

Polski Prawnik Adwokat near Sarasota / Bradenton / North Port / Venice

Main Menu Polish Attorney Polski Prawnik

Polski Prawnik Adwokat Floryda

For a free consultation please call / W sprawie darmowej konsultacji zadzwoń na:   

727-538-4171

813-786-3911

Sarasota, Polski, Prawnik, Adwokat, Imigracyjny, Zielona Karta, Obywatelstwo, USA 14

Adwokat Agnieszka “Aga” Piasecka jest polskim prawnikiem  uprawnionym do praktyki prawa na Florydzie i w Polsce. Agnieszka Piasecka posiada dwa dyplomy prawa i ma łącznie 20 lat doświadczenia prawniczego z Polski i USA.

Agnieszka uzyskała Doktorat Prawa z wyróżnieniem w Stetson University College of Law na Florydzie oraz Magistrat Prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka Piasecka studiowała również Prawo Międzynarodowe na Uniwersytecie w Tilburgu, w Holandii. Agnieszka mówi biegle po polsku, po angielsku oraz po włosku.

Agnieszka wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych w 2007 roku i osobiście doświadczyła wielu problemów z jakimi borykają się w tym kraju imigranci. Agnieszka przeszła przez rozwód w Stanach Zjednoczonych oraz wszystkie etapy imigracyjne prowadzące do uzyskania zielonej karty, a następnie obywatelstwa Stanów Zjednoczonych.

Proces ubiegania się o zieloną kartę może być bardzo skomplikowany i frustrujący, a nawet małe błędy mogą kosztować odmowę i utratę poniesionych opłat imigracyjnych oraz czasu. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy brakuje wymaganych dokumentów lub gdy sponsor nie kwalifikuje się z powodu niskich zarobków lub gdy małżeństwo rozpadło się przed uzyskaniem zielonej karty. Zatrudnienie doświadczonego adwokata to klucz do wyeliminowania pomyłek, których można było uniknąć, a które mogą kosztować utratę nerwów, pieniędzy i czasu.

Agnieszka doskonale rozumie problemy swoich klientów, gdyż sama kiedyś była w ich sytuacji. Agnieszka może pomóc Wam w sprawach imigracyjnych, spadkowych i rodzinnych, jak również w tłumaczeniu i interpretacji dokumentów prawnych. W celu uzyskania pierwszej bezpłatnej konsultacji, zadzwoń pod numer:

727-538-4171

813-786-3911

Adwokat-Imigracyjny-USA-Prawnik

Polish Version / Polska Wersja

Obywatelstwo USA – Pytania i Odpowiedzi

Kiedy mogę zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA?

Imigranci mogą zacząć ubiegać się o obywatelstwo USA już po trzech latach od daty uzyskania zielonej karty na bazie małżeństwa z obywatelem USA pod warunkiem, że małżeństwo to wciąż trwa i mieszkacie razem, lub w pozostałych przypadkach, po pięciu latach od uzyskania zielonej karty.

Co jest potrzebne, aby złożyć podanie o obywatelstwo?

Aplikanci muszą wypełnić odpowiedni formularz N-400, skompletować dokumenty towarzyszące oraz uiścić opłatę, która obecnie wynosi $640.00 plus $85.00 za pobranie odcisków palców. Niektórzy aplikanci mogą być zwolnieni z obowiązku pobrania odcisków palców.

Jakie dokumenty potrzebne są do ubiegania się o obywatelstwo?

Lista dokumentów zależy od indywidualnej sytuacji aplikanta. W razie wątpliwości należy skonsultować się z doświadczonym adwokatem imigracyjnym. Aplikanci będą musieli zgromadzić oryginały lub certyfikowane kopie wszystkich wymaganych dokumentów, które będą musieli przynieść ze sobą na rozmowę kwalifikacyjną i test, tzw. interview.

Czy powinno się wysłać do urzędu imigracyjnego oryginały dokumentów?

Oprócz podpisanego oryginału formularza, tzw. Form N-400, nie zalecam wysyłać oryginałów żadnych innych dokumentów towarzyszących wraz z początkowym podaniem, gdyż mogą one zaginąć. Wystarczy wysłać czytelne kopie dokumentów towarzyszących oraz oryginał podpisanego formularza N-400. Oryginały należy zachować i mieć ze sobą gotowe do okazania podczas interview.

Gdzie należy wysłać podanie o obywatelstwo?

Podanie o obywatelstwo wraz z opłatą i kopiami dokumentów towarzyszących należy wysłać do placówki urzędu imigracyjnego, tzw. „USCIS Lockbox Facility”, właściwej dla miejsca zamieszkania aplikanta. Informację co do tego która placówka jest właściwa dla miejsca zamieszkania aplikanta można uzyskać na stronie internetowej urzędu imigracyjnego lub telefonicznie. Podanie o obywatelstwo można też złożyć w formie elektronicznej przez internet na stronie internetowej urzędu imigracyjnego.

Czy mogę poprosić kogoś o pomoc w wypełnieniu formularza?

Tak. Formularz może być wypełniony przez osobę trzecią, tzw. „Preparer”. Aplikant może też skorzystać z pomocy tłumacza. Aplikant musi jednak własnoręcznie podpisać formularz nawet jeśli wypełniony był on przez kogoś innego. Aby uniknąć problemów wynikających z niepoprawnego wypełnienia aplikacji na obywatelstwo najlepiej skorzystać z pomocy adwokata posiadającego wiedzę i kwalifikacje, które zapewnią poprawne wypełnienie podania.

W jaki sposób i kiedy należy uiścić opłatę za podanie o obywatelstwo?

Opłatę należy przesłać wraz z podaniem w formie czeku osobistego lub „money order” płatnego do Department of Homeland Security. Można również wypełnić formularz stanowiący autoryzację do pobrania opłaty z karty kredytowej. Nie należy wysyłać gotówki.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie podania o obywatelstwo?

Czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji zależy od ilości podań rozpatrywanych w danym okresie przez placówkę urzędu imigracyjnego i może potrwać kilka miesięcy lub dłużej. Aktualny czas procesowania aplikacji o obywatelstwo w Twojej lokalizacji, możesz sprawdzić na stronie internetowej urzędu imigracyjnego.

Czy muszę zgłosić się na pobranie odcisków palców?

Tak. Pobranie odcisków palców tzw. biometrics, jest obowiązkowe, jakkolwiek urząd imigracyjny może wykorzystać odciski palców, które są już w systemie, jeżeli zostały pobrane wcześniej na przykład przy aplikacji na zieloną kartę. Jeżeli z jakiegoś powodu urząd imigracyjny nie jest w stanie użyć pobranych poprzednio odcisków palców, zaproszenie na pobranie odcisków palców zostanie wysłane do Państwa pocztą w niedługim czasie po otrzymaniu przez urząd imigracyjny Waszego podania. W zaproszeniu będzie podana dokładna data oraz adres, na który należy się stawić.

Czy mogę uzyskać pomoc w przypadku, gdy jestem niepełnosprawny?

Tak. Urząd imigracyjny oferuje udogodnienia i placówki przystosowane specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Dostępne są również usługi tłumacza dla osób głucho-niemych oraz inna pomoc dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o pomoc powinna to zaznaczyć w podaniu o obywatelstwo.

Co należy zrobić, jeżeli nie mogę stawić się na interview w wyznaczonym terminie?

Stawienie się na interview w wyznaczonym terminie jest obowiązkowe. W przypadku niemożliwości stawienia się w danym dniu, należy niezwłocznie powiadomić urząd imigracyjny i poprosić o przełożenie daty interview. Przełożenie daty może opóźnić proces o kilka miesięcy. Niestawienie się na interview bez powiadomienia urzędu imigracyjnego może spowodować administracyjne zamknięcie sprawy.

Czy mogę zmienić nazwisko przy okazji uzyskania obywatelstwa?

Tak. Podanie o zmianę nazwiska należy zaznaczyć w formularzu stanowiącym podanie o obywatelstwo.

Co mogę zrobić w przypadku otrzymania odmowy nadania mi obywatelstwa?

W przypadku otrzymania decyzji odmownej, aplikant może odwołać się od tej decyzji w terminie i w sposób opisany w decyzji. Wraz z decyzją odmowną, otrzymają Państwo formularz, który należy wypełnić i wraz opłatą za apelację odesłać do urzędu imigracyjnego w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Należy pamiętać, że nie każda decyzja odmowna jest warta wnoszenia apelacji. W wielu przypadkach, gdy szanse wygrania apelacji są nikłe, lepiej jest złożyć podanie od nowa.

Kiedy po interview następuje zaprzysiężenie?

Ceremonia zaprzysiężenia wyznaczana jest wkrótce po interview, zwykle w ciągu kilku dni lub tygodni w zależności od liczby miejsc w danej placówce. Po ceremonii zaprzysiężenia otrzymają Państwo Certyfikat Naturalizacji. Jest to dokument potwierdzający uzyskanie statusu obywatela Stanów Zjednoczonych.

Agnieszka “Aga” Piasecka, Immigration Attorney Sarasota Florida USA

Agnieszka “Aga” Piasecka, Esq. is an immigrant herself and is very familiar with Immigration Law, immigrating to the U.S., obtaining a Green Card and U.S. Citizenship. Aga offers FLAT FEE RATES and PACKAGE DEALS for most common immigration applications.  Aga has Immigration Law experience in:

  • Green Cards
  • U.S. Citizenship
  • Green Card Sponsorship
  •  Application for Permanent Residence
  • Fiance(e) Visas
  • Work Permits

There are different ways to get your Green Card. The steps to becoming a Green Card holder vary by category.

  • Green Card Through Family
  • Green Card Through Marriage
  • Green Card Through Business
  • Green Card Through Refugee or Asylee Status

There are other ways a Green Card can be obtained. I have the knowledge and experience to provide you with the assistance you need through every step of your immigration process.

For a first FREE CONSULTATION, call Aga Piasecka, Immigration Attorney Sarasota Florida USA at:

727-538-4171

813-786-3911

Aga Piasecka, Immigration Attorney Sarasota Florida USA

Immigration Law

As an immigrant herself, Aga experienced first hand the difficulties and the stress of the immigration proceedings such as obtaining a visa, adjustment of status, applying for a green card, sponsoring family members for a green card and finally applying for citizenship. Immigration proceedings can be very complicated and tricky. After dealing with the US immigration for years herself and finally becoming a US citizen, Aga decided to practice immigration law to be able to help others to achieve their American dream.

Aga can also assist you with Family Immigration, Obtaining Permanent Residency and Citizenship, Affirmative Asylum, Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) applications, U-Visa applications, VAWA and with Applications for Waiver of Grounds of Inadmissibility and Applications for Provisional Unlawful Presence Waiver.

Aga can help you with all immigration problems including, but not limited to: green card through marriage, green card through your own business, green card through employment, green card through asylum, waivers, removing conditions on your green card, citizenship and deportation defense. Business owners can apply for visa and green card for themselves and their families through their business. It is important to seek attorney’s advice as early as possible, prior to sending the forms and going to the interview by yourself. Little mistakes may cost you denial of your application, loss of precious time and forfeiture of paid filing fees. First consultation is FREE so do not hesitate to call Aga. If you are currently outside the US, it is not a problem, you can connect with Aga via Skype or phone.

For more information about Immigration please visit Attorney Aga Piasecka’s  Immigration websites:

ImmigrationAttorneyClearwater.com

ImmigrationLawyerClearwater.com

DancingWithUncleSam.com

When an immigrant is also seeking a divorce the situation can be more complex. Aga Piasecka, Esq. has experience handling these complicated Divorce and Immigration cases and can assist you with every step of the process. For more information about Divorce and Immigration please visit Attorney Aga Piasecka’s  Divorce and Immigration websites:

DivorceImmigrationClearwater.com

DivorceImmigrationLargo.com

DivorceImmigrationStPetersburg.com

DivorceImmigrationTampa.com

DancingWithUncleSam.com

Polish layer attorney Sarasota

Sarasota Attorney Aga Piasecka’s areas of practice include:

Divorce

Immigration

Wills and Trusts

For a FREE consultation call:

727-538-4171 

813-786-3911

Reviews, Client Choice Avvo, Attorney, Lawyer, Opinie, Prawnik, Adwokat, Agnieszka Piasecka, Aga Piasecka, Piasecka,

 

To read attorney Agnieszka Piasecka’s client reviews please visit:

www.attorneyagnieszkapiasecka.com

To read attorney Agnieszka Piasecka’s immigration story please visit:

www.dancingwithunclesam.com

Become Aga Piasecka’s friend on Facebook at:

https://www.facebook.com/people/Aga-Piasecka-Law/100011215802931?fref=nf

wypadki odszkodowania accidents

Aga Piasecka, Esq. is an active member of Sarasota’s Polish community and has other websites designed to help inform and unite Sarasota’s Polish community members and local Sarasota / Bradenton Polish Business owners. Please visit her other websites and find out what our Sarasota Polish community has to offer in the beautiful Sarasota / Bradenton, Florida area.

The Polish Sarasota / Bradenton area links are listed first for your convenience, but there are other links listed bellow for Polish Businesses in the surrounding areas of Sarasota / Bradenton, Florida.

polishsarasotabradenton.com

polskiadwokatsarasota.com

polskiprawniksarasota.com

polishattorneysarasota.com

polishlawyersarasota.com

dancingwithunclesam.com

Aga Piasecka, Immigration Attorney Sarasota Florida USA